SZOLYVAI EMLÉKPARK
70 ÉVE TÖRTÉNT…
Összeállította: dr. Dupka György
Boritó


 Tanulmányok

Dupka György
A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben, a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946
Doktori (PhD) értekezés
Történettudományi Doktori Iskola, vezető: Dr. Fröhlich Ida DSc
Gazdaság-, Régió- és Politikatörténeti Műhely, vezető: Dr. Berényi István DSc
Témavezető: Dr. Horváth Miklós
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=462

 

 

Kiadványok, könyvek

KÁRPÁTALJAI MAGYAR NŐK A GULÁGON
(történetek, visszaemlékezések, emlékiratok)
Jelen kötet a következő kiadások alapján készült:
-- Mandrik Erzsébet, A pokol bugyraiban (Egy viski parasztlány a sztálini
lágerekben), előszó és szöveggondozás: Balogh Irén, felelős szerk.:
Nagy Zoltán Mihály, Ungvár–Budapest, Intermix Kiadó, 1996.
-- Mandrik Erzsébet, A pokol tornácain, Ungvár–Budapest,
Intermix Kiadó, 2007.
-- Mészáros Sándorné, Elrabolt éveim a GULAGON, emlékirat,
szerk.: Gortvay Erzsébet, Ungvár–Budapest, Intermix Kiadó, 2000.
Összeállította és az életrajzi jegyzeteket írta: Dr. Dupka György
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 266.
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=547

 

A kivégzett, lágerekben elhunyt Kárpátaljai magyar képviselők
Bródy András és társainak emlékkönyve
dr. Dupka György és dr. Zubánics László összeállításában.
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 264.
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=539

 

Kocsis Csaba:
Elrabolt ötven évem...
XX. századi emlékek szintézise
Bucsella József és sorstársai emlékére
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 258.
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=537

 

A Kárpát-medencéből elhurcolt magyar és német rabok nyomában Oroszföldön és a Kaukázus országaiban
A kötet a 2016. november 18-án Makkosjánosiban a Szolyvai
Emlékparkbizottság által rendezett „A Kárpát-medencéből elhurcolt magyar
és német rabok nyomában Oroszföldön és a Kaukázus országaiban”című
nemzetközi emlékkonferencia anyagait tartalmazza.
dr. Dupka György, dr. Zubánics László összeállításában.
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 256.
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=538

 

Dupka György:
Vádolnak a kárpátaljai túlélők és a meggyalázott holtak
Szemelvények a szovjet fogságból hazatért túlélők (volt katonafoglyok, civil internáltak, politikai elítéltek, kényszermunkások) vallomásaiból, visszaemlékezéseiből, valamint a hozzátartozók adatközléseiből
Kárpátaljai Magyar Könyvek – 242.
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=504

 

„Ezer fogoly küldi imáját az égbe... Mi Atyánk, Úristen, segíts haza minket!...”
Internálás és genocídium a Kárpát-medence régióiban.
Internálás és deportálás, szovjetellenes személyek begyűjtése, megtorlás Kárpátalján
Nemzetközi emlékkonferencia a GULÁG-GUPVI Emlékév alkalmából a Szolyvai Emlékparkbizottság és a Kárpátaljai Művelődési Intézet szervezésében (Beregszász, 2015. november 20.)
Összeállítók: Dupka György és Zubánics László
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 252.
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=511

 

Szolyvai Emlékpark — 70 éve történt…
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=521

 

„URAM... SEGÍTS HAZA MINKET..!”
Lágerírások: versek, fohászok, levelek, naplórészletek a sztálini lágerekből (1944-1959) a „malenykij robot” 70. évfordulójára.
Összeállította, az utószót és a jegyzeteket írta: Dupka György, PhD
Harmadik bővített kiadás
Kárpátaljai Magyar Könyvek 236.
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=474

 

Dupka György
HALOTTAINK 1944-1959
A kárpátaljai szovjet népirtás eddig ismert áldozatainak névsora
Kárpátaljai Magyar Könyvek — 237.
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=482

 

Dupka György
A SZOVJET HATÓSÁG MEGTORLÓ TEVÉKENYSÉGE KÁRPÁTALJÁN (1944-1991)
A KÁPÁTALJAI MAGYARSÁGOT ÉRT ATROCITÁSOK, SÉRELMEK VÁZLATOS TÖRTÉNETE LEVÉLTÁRI FORRÁSOK, EGYÉB DOKUMENTUMOK ALAPJÁN
Kárpátaljai Magyar Könyvek 232.
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=463

 

Dupka György:
"Hová tűnt a sok virág..."
Időutazás az Urálba magyar és német rabok (1941-1955) nyomában
(Történelmi szociográfia)
Kárpátaljai Magyar Könyvek – 221
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=409

 

Dupka György:
A KOLLEKTÍV BŰNÖSSÉG ELVÉNEK ALKALMAZÁSA A KÁRPÁTALJAI MAGYAROKKAL ÉS NÉMETEKKEL SZEMBEN
(A 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–1946)
Kárpátaljai Magyar Könyvek – 215.
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=380

 

Bakura Sándor, Dupka György, Kovács Elemér
Kovács Erzsébet, Molnár D. Erzsébet, Tóth Zsuzsanna
„Otthon a könny is édes” 1944–1955
Kényszermunkára hurcolt kárpátaljai magyarok
és németek nyomában a Donyec-medencében
Tanulmányok, hatásvizsgálatok, interjúk, riportok
hivatalos iratok, vallomások tükrében
Kárpátaljai Magyar Könyvek – 197
http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=212