EMLÉKKONFERENCIA BEREGSZÁSZBAN

Emlékkonferencia Beregszászban

2016. november 18. A Kárpát-medencéből elhurcolt magyar és német rabok nyomában Oroszföldön és Kaukázus országaiban címmel a makkosjánosi Helikon Hotelben nemzetközi emlékkonferencia zajlott le a GUPVI-GULAG-emlékév alkalmából a Szolyvai Emlékparkbizottság és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet szervezésében.

1..) A rendezvény első részében a közel 150 résztvevőt, köztük a Pécsi Német Kör 120 tagú küldöttségét dr. Tóth Mihály, a Szolyvai Emlékparkbizottság elnöke köszöntötte majd beszámolt a Szolyvai Emlékparkbizottság tevékenységéről és a rehabilitálás ügyéről az ukrán törvényhozásban. A Magyar himnusz elhangzása után a megemlékezés mécses gyújtással folytatódott, ezúttal v. h. Pocsai Vinczer református tiszteletes közös imát mondott a mártírok lelki üdvéért. Majd Marosi István görögkatolikus áldozópap, a GörögKör vezetője megnyitotta a "Holnap is felkel a nap..." – Kárpátalja a 20. században egy görögkatolikus pap élettörténetén keresztül. (Az egykori Gulág-rab, Dr. Ortutay Elemér születésének 100. évfordulója alkalmából) című kiállítást. Ezt követően a jelellévők figyelmébe ajánlotta Ortutay Elemér életét bemutató dokumentumfilm megtekintését. Végezetül lágerdalok, alkalomhoz illő versek, kisprózák előadására is sor került Lőrincz P. Gabriella, Srek Timea, Marcsák Gergely, Vári Fábián László tolmácsolásában.

2.) A szakmai konferencia második részében Dupka György, a Szolyvai Emlékparkbizottság titkára („A Kárpát-medencéből elhurcolt és dokumentumokkal igazolt magyar és német rabok nyomában Oroszföldön és Kaukázus országaiban”), Matkovits-Kretz Eleonóra, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Körének elnöke, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére létrehozott emlékbizottság tagja („Az internált magyarság és németség emlékét megörökítő rendezvények, oroszországi, kaukázusi, erdélyi, felvidéki, ukrajnai történelmi emlékutak. Lágerjárat – utazó vagonkiállítás Magyarországon, könyvbemutatók és más programok a GULAG-GUPVI Emlékévben”) és Korszun Alekszej történész (”Az internálás, deportálás, koncepciós perek feltárása a levéltári anyagok alapján, ezzel kapcsolatos újabb dokumentum-gyűjtemények kiadásának előkészületéről”.) tartott figyelemfelkeltő előadást.

3.) Az emlékkonferencia harmadik szakaszában – Zubánics László elnökletével – fiatal kutatók előadásai következtek. Elhangzott Csordás László, a Debreceni Egyetem abszolvált PhD-hallgatója. Elrabolt évek (A kényszermunkatáborok világa női nézőpontból két kárpátaljai emlékirat alapján), Marcsák Gergely, a Debreceni Egyetem PhD-hallgatója: A sztálini elhurcolások témája Vári Fábián László műveiben, Bimba Brigitta, az UNE Magyar Kara történelem szakos hallgatója: A mártírok vére magvetés. Emlékezés id. Pocsai Vincére. Egy interjú vázlatai alapján. Mádi Bianka, az UNE Magyar Kara történelem szakos hallgatója: Deportálás és internálás az ugocsa-vidéki Verbőc, Feketepatak, Salánk és vonzáskörzetében című dolgozata. Az előadókhoz intézett kérdések, hozzászólások után Zubánics László zárszava következett. Az állófogadás után a megemlékezésre és koszorúzásra került sor a beregszászi emlékműnél.

Végezetül a jelenlévők felkeresték a beregszászi Európa-Magyar Házat, ahol a Veritás Gulag-kiállítását és Matl Péter Ötösével című egyéni tárlatát tekintették meg Zubánics László, a KMMI elnökének kalauzolásával.

4). Konferencia anyagának megjelentetése.

A Kárpát-medencéből elhurcolt magyar és német rabok nyomában Oroszföldön és Kaukázus országaiban. Nemzetközi emlékkonferencia anyagai, Makkosjánosi, 2016. november 18. Szerkesztette: dr. Dupka György, dr. Zubánics László. Kárpátaljai Magyar Könyvek  256.  – Ungvár-Budapest: Szolyvai Emlékparkbizottság-Intermix Kiadó, 2017.

Tárolt változat: http://kmmi.org.ua/books?menu_id=9&submenu_id=26&book_id=538